เลสิกมีกี่แบบ ทำเลสิกแบบไหน ถึงแก้ไขค่าสายตาให้เหมาะสมกับเรา

เลสิกมีกี่แบบ

เลสิกมีกี่แบบ ทำเลสิกแบบไหนดี ต้องบอกว่า ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะเห็นว่าการปรับค่าสายตาด้วยเลเซอร์มีหลายวิธีมาก ดังนั้น เราควรทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะตัดสินใจเลือกวิธีการปรับค่าสายตา

ปัญหาดวงตาคนเรามีความแตกต่างกัน เลยต้องศึกษา และ รับการปรึกษาจากจักษุแพทย์ก่อน เพื่อเลือกวิธีให้เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะ 

ขอบพระคุณค่ะ

พ.ญ.ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ (หมอกระแต)
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

First Clinic ฟิลเลอร์รอบดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ