การทำเลสิกกับการสลายต้อกระจก ต่างกันยังไง?

การทำเลสิกกับการสลายต้อกระจก

คนส่วนใหญ่ยังคงสับสน และ มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการรักษาระหว่าง “การทำเลสิก” กับ “การสลายต้อกระจก” มาดูกันค่ะ ว่า 2 อย่างนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

เลสิก หรือ การผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ (รวมไปถึง PRK, Femto LASIK และ ReLEx SMILE) เป็นการใช้เลเซอร์เจียระในกระจกตาด้านหน้าสุด เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา ให้การหักเหของแสงตกกระทบพอดีที่จุดรับภาพ เพื่อลดการใส่แว่น หรือ คอนแทคเลนส์สำหรับคนที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง

ขอบพระคุณค่ะ

พ.ญ.ชญาตา เหลี่ยมศิริเจริญ (หมอกระแต)
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

First Clinic ฟิลเลอร์รอบดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ